vitamine d testosteron

Vitamine D helpt bij een laag testosteron

Vitamine D

Vitamine D kan het testosteron verhogen

Vitamine D kan ervoor zorgen dat we het testosteron verhogen. Al is dat alleen geldig bij mensen met een tekort aan vitamine D. Mensen die reeds voldoende vitamine D in het lichaam hebben, zullen wel nog een stijging opmerken. Maar die stijging zal een stuk minder aanzienlijk zijn dan de stijging die wordt opgemeten bij de mensen met een gebrek.

Gebrek vooral tijdens de wintermaanden

Toch kunnen we stellen dat meer dan de helft van de mensen in onze landen tijdens de wintermaanden te kampen heeft met een gebrek. Sommige bronnen beweren zelfs 95%. Dat gaat dan van een licht tekort tot echt enorme tekorten.

De grootste reden daarvoor is de minder krachtige zon tijdens de wintermaanden. En ook omdat er weinig voedingsbronnen voorhanden zijn die ons kunnen helpen om de vitamine D inname te verhogen.

Wetenschappelijke onderzoeken konden reeds een verband tussen de stof en het testosteron bij mannen ontdekken.

Daarbij kwamen ze tot verschillende conclusies. Men kon onder andere vaststellen dat mannen met een laag vitamine D gehalte, ook een laag testosteron hadden. Dat diezelfde mensen dan ook in de meeste gevallen te maken hadden met overgewicht.

Waardoor we uiteindelijk kunnen stellen dat er een duidelijk verband bestaat tussen de stof, het testosteron en het lichaamsgewicht.

Maar er is ook een verband met depressie. Doordat de stof ervoor zal zorgen dat er serotonine wordt aangemaakt in de hersenen. Dat zou een gunstig effect hebben op de gemoedstoestand en zou de kans op depressie doen afnemen.

Lees ook:   Vitamine D: Depressie Behandelen met Vitamine D?

In een ander onderzoek, die werd uitgevoerd bij proefdieren. Ging men de receptoren voor de stof gaan uitschakelen in de hersenen. Dat wil zeggen dat ze geen vitamine D meer konden aanmaken. Daar kwam men tot de conclusie dat ook deze dieren, een lager testosteron hadden. Wanneer dit werd vergeleken met de dieren waar men dit niet had uitgevoerd, zag men tot een significant verschil.

Onderzoek uit 1939

Een belangrijk onderzoek, die lang in de kast heeft gelegen maar eigenlijk één van de grootste bewijzen levert. Dat betreft een onderzoek uit 1939, waarbij men de balzak bij mannen ging blootstellen aan zonlicht. Daarin kon men duidelijk vaststellen dat de mannen 200% meer mannelijk hormoon hadden.

Men wist toen nog niks van vitamine D en kon dus niet meteen de verklaring geven. Men ging er toen van uit dat het de zon was die dit kon doen. Anno 2016 weten we echter dat we door het blootstellen aan zonlicht, de stof aanmaken via onze huid.

Om dezelfde reden is dat onderzoek ook lang verloren geraakt. Omdat niet de juiste toedracht kon geven aan deze effecten op het testosteron bij die mannen die werden blootgesteld aan zonlicht.

Supplement

Een laatste onderzoek werd uitgevoerd met het gebruik van een supplement. Daarin werd duidelijk dat de mannen die geen supplement namen, 78% minder testosteron hadden dan de mannen die dit wel deden. Bij vrouwen was dat maar liefst 85%.

Vaststelling

We kunnen dus vaststellen dat we het testosteron verhogen met vitamine D. Maar wanneer mensen reeds een hoge hoeveelheid vitamine D in het lichaam hebben, zullen deze effecten minimaal zijn. Omdat die effecten reeds aanwezig zijn. Zij hebben reeds een goed en gezond testosteron doordat ze voldoende vitamines innemen.

Lees ook:   Symptomen van een Vitamine D Tekort

Daarnaast kunnen we wel degelijk een verband aankaarten tussen overgewicht en de vitamines D. Al kan men niet met zekerheid zeggen of het overgewicht nu net ontstaat door het gebrek. Of als het overgewicht er net voor zorgt dat we een tekort krijgen.

 

Geef een reactie